Sol·licitud bancària de transferència per a pagaments

El tràmit

Descarregar aquest full per omplir les dades bancàries degudament signades per la vostra entitat bancària. Cal presentar-la al registre del Consorci de la Colònia Güell, via instància genèrica o presencialment.

Sol·licitud de transferència bancària