Sol·licitud d’accés a informació pública

El tràmit

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de què disposa el Consorci de la Colònia Güell.

Qui el pot presentar: Qualsevol persona major d'edat, entitat i/o empresa.

Preu: Gratuït.

Com es realitza?

Per internet:

A través del tràmit electrònic habilitat en aquest web.

Accedir al tràmit

Presencialment:

Cal presentar-se al registre del Consorci de la Colònia Güell dins l'horari establert, amb la instància i la documentació que es vol annexar, si s'escau.