Bústia ètica i Bon Govern

La Bústia d’Informacions i Alertes és un canal de comunicació intern perquè aquelles persones que presten serveis al Consell Comarcal del Baix Llobregat, Consorci de Turisme i Consorci de la Colònia Güell, o bé estan en contacte amb aquests Ens en el context de les seves activitats laborals, i tinguin proves d'una mala praxi al Consell Comarcal i Consorcis, ho puguin informar.

És un canal de comunicació confidencial i, si es desitja, anònim.

La Bústia d’Informacions i alertes del Consell Comarcal i Consorcis, NO és una bústia de queixes i suggeriments.

En cas de voler fer una queixa, consulta o suggeriment, cal adreçar-se a altres canals disponibles a la web del Consorci de la Colònia Güell.

En cas que l’alerta que es vulgui fer quedi fora de l’àmbit d’actuació de la Bústia d’informacions i alertes del Consell Comarcal i Consorcis, es podrà adreçar a la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

La Bústia esdevé una eina per reduir les conductes contràries a Dret, potenciar el predomini dels interessos generals i la bona administració dels recursos públics dins del marc del Pla d’Integritat i de Mesures Antifrau del Consell Comarcal i Consorcis.

Accedeix a la Bústia Ètica i Bon Govern (CANAL INTERN)

Accedeix a la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya(CANAL EXTERN)